Szuperhősök Hellászban 7. rész - Perszeusz, aki nem ismer lehetetlent

 

Ezúttal egy olyan hősről mesélek nektek, aki az istenektől kapott csodás eszközök segítségével szörnyeket győzött le.

 

A király félelmei

Élt egyszer egy király Argoszban, Akrisziosznak hívták. A király nagyon szeretett volna fiúgyermeket, de csak egy lánya született, Danaé. Bánatában megkérdezte Apollónt, születik-e még fia. Apollón azt válaszolta, nem, de az unokája híres hős lesz, neki magának viszont a halálát fogja okozni. „Micsoda? Az unokám fog megölni? Azt már nem!” – dohogott a király, és bezáratta lányát egy föld alatti, érccel bevont üregbe, nehogy férjhez menjen, és gyereke szülessen. Zeusz azonban itt is rátalált: s mivel ő tudja változtatni az alakját, arany esőcseppek képében hullott be Danaéra. Így lett Zeusz a születendő kisfiú, Perszeusz édesapja.

 

Egy bezárt kisgyerek

Egy szolgáló hordott ennivalót Danaénak és kisfiának. A kis Perszeusz unta magát a föld alatti kamrában, ahol szinte meg sem mukkanhatott, nehogy a nagyapja észrevegye, hogy megszületett. Az anyja szerzett neki egy labdát, s a kisfiú örömében, a guruló labda láttán akkorát kiáltott, hogy felhallatszott a palotába. A király rettenetes haragra gerjedt. Lányát és unokáját egy ládába záratta be, a ládát pedig a tengerbe dobatta. Gondolhatjátok, milyen szorult helyzetben voltak! A ládában már labdázni se volt hely, Danaé és Perszeusz összeölelkezve sírtak.

 

  

 

Szeriphosz szigetén

Ne féljetek, az istenek nem hagyták őket cserben! A ládát megtalálta egy halász, és partra vontatta Szeriphosz szigetén. Ezentúl a kisfiú a halász kunyhójában nevelkedett. Ha azt hiszitek, ilyen gyerekkor után Perszeuszból félős fiatalember lett, tévedtek. A gyerekkori események megedzették őt, s felnőttként nem riadt vissza semmitől. A sziget királya, Polüdektész fogságba ejtette Danaét, fiát pedig teljesíthetetlennek hitt próba elé állította. Perszeusz hajlandó volt bármit vállalni, csak hogy megmentse édesanyját. „Elhozom neked az egyik Gorgó fejét!” – ígérte vakmerően a királynak.

 

 

A kővé dermesztő szörnyeteg

Alighogy kimondta, kicsit már meg is bánta ígéretét. A Gorgók rettentő szörnyetegek, akkora agyaruk van, mint egy vadkannak, a hajukban pedig kígyók tekeregnek. A három gorgótestvér közülük kettő halhatatlan, csak az egyiket, Medúzát lehet megölni. Persze csak ha túléli valaki a kővé dermesztő tekintetét! Meg aztán megtalálni se könnyű őket, hiszen valahol a világ végén laknak. A hozzájuk vezető utat ősz hajú nővéreik, a Graiák állják el.

 

 

Az istenek ajándékai

Athéné, Hermész és a szigeten élő nimfák siettek Perszeusz segítségére. Hermész kölcsönadta neki szárnyas saruját. Hősünk ezt a lábára csatolta, s máris odarepült, ahova csak akart. A nimfáktól kapott egy láthatatlanná tevő süveget, egy tarisznyát és egy görbe kardot. Athéné istennő egy pajzzsal ajándékozta meg, s egy ennél is fontosabb jótanáccsal: ne nézzen egy pillanatra se Medúzára, nehogy kővé dermessze! Háttal álljon, tartsa a pajzsot tükörként maga elé, úgy tájékozódjon.

 

A Graiáknál

A Graiák állítólag már akkor is öregek és ősz hajúak voltak, amikor megszülettek. Hárman vannak, de csak egy foguk és egy szemük van, ezeket felváltva használják. Perszeusz észrevétlenül ért a közelükbe, a láthatatlanná tévő süveggel a fején. Kivárta azt a pillanatot, amikor az egyik agg istennő, aki addig őrködött, kivette a szemét, s át akarta adni testvérének. Perszeusz megragadta a szemet, s megzsarolta a Graiákat: „Eldobom a szemeteket, ha nem áruljátok el nekem, hol találom a Gorgókat!” „Jaj, csak azt ne!” – kiabálták a Graiák, s megmutatták a barlang bejáratát, amelyben a Gorgók laktak.

 

Csehy Flóra rajza

 

Medúza megölése

Perszeusz belopakodott a barlangba. Pajzsa tükrébe nézve megkereste azt a két Gorgót, amelyik halhatatlan. Szerencsére a Gorgók mind aludtak. A két halhatatlan Gorgó csak testvérük utolsó kiáltására ébredt fel. Perszeusznak gyorsan kellett cselekednie, görbe kardjával lekaszabolta Medúza kígyódíszes fejét, aztán anélkül, hogy ránézett volna, belecsúsztatta a vállán lógó tarisznyájába. Medúza nyakából egy szárnyas paripa, a Pegazus ugrott elő. Perszeusz felpattant a paripára, s a két halhatatlan Gorgó nem tudta utolérni. Kiszabadította édesanyját, s hazamentek. Perszeusz megpróbált kibékülni nagyapjával, majd megalapította Mükéné városát, melynek első királya lett.

 

Ezúttal is egy zöngeménnyel búcsúzom:

 

Riasztó szörny a Gorgó,

rekedt hörgés a hangja,

kígyó sziszeg hajából.

Vigyázz, ne nézz szemébe!

Háttal légy, meg ne fordulj!

Tükörbe nézz, s tapintsd ki!

Ha vágod, vére fröccsen,

s a fej lehull, takard el,

mert holtában is dermeszt!

Kőszikla mind, ki látta.

 

A Medúza megölése után, útban hazafelé Perszeusz feleséget is talált magának, de róla majd a következő részben mesélek.

 

Kislexikon

Apollón – jósisten, sokan felkeresték a templomában, Delphoiban, hogy tanácsot kérjenek tőle

Athéné – a bölcsesség és az igazságos harc istennője. Harci öltözettel, sisakban, mellvérttel és pajzzsal ábrázolták

Hermész – az istenek követe, szárnyas sarut viselt a lábán, hogy bárhová gyorsan odarepülhessen

Zeusz – a főisten a görög mitológiában, fiai közül sokan (pl. Perszeusz és Héraklész) nagy hősök lettek

 

Hellász News – Villáminterjú Perszeusszal, aki nagy kalandok után hazatért

– Úgy tudjuk, Önt és az édesanyját évekkel ezelőtt gyanús körülmények között bocsátotta útjára Akrisziosz király. Miért jöttek vissza mégis Argoszba?

– Akrisziosz ugyan meg akart ölni minket, de nem tudhatta, hogy édesanyám igazat mond, s tényleg Zeusz az édesapám. Gondoltam, megbeszéljük a dolgot, és újra szent lesz a családi béke.

– Akrisziosz egy jóslattól tartott, s talán volt is benne némi igazság…

– Igen, sajnos, a sorsot, melyet az istenek ránk szabtak, nem kerülhettük el. Miután kibékültünk, sportversenyt rendeztünk, s én véletlenül eltaláltam őt a diszkoszommal. Belehalt a sebesülésbe. Végtelenül sajnálom!

– Úgy hírlik, Ön mégsem csüggedt el teljesen, hiszen máris új vállalkozásba fogott…

– Hát igen, nem vagyok az a típus, aki hamar elkeseredik. De hogy ne kelljen minduntalan erre a szerencsétlenségre emlékeznem, az argoszi trónt nagybátyámnak adtam át, én pedig átvettem tőle a tirünszit. Nagybátyám és apám ugyanis ikertestvérek voltak, s annak idején elosztották egymás közt a királyságot. Egy új királyi város alapítását is tervezem, itt lesz a közelben. Mükéné lesz a neve.

 

Feladat

A sikeres kalandok után Perszeusz visszaadta az ajándékokat a nimfáknak és az isteneknek. A Gorgó levágott fejét Athénénak adta. Te milyennek képzeled ezt a kígyókkal koszorúzott szörnyfejet? Rajzold le!

 

Csehy Zoltán-Polgár Anikó

 

Koncz Tímea rajzai