Várról várra - Csejte

Csejte

 

A Vág folyó völgyében, hegyek között, egy kopár magaslaton áll Csejte vára. Vagy hét évszázada emelkedik a táj fölé és figyeli a járó-kelő embereket. Fellegvárában palota, torony és kápolna is volt. Ezekből már nem sok látszik, az egykori erősség ma rom.

A várat és környékét sok nemes család birtokolta hosszabb-rövidebb ideig, még a hirtelen haragú Stibor vajda is, akiről már szóltunk sorozatunkban, mígnem aztán a király a Nádasdy családnak adta. A Nádasdy család büszkesége ekkor Ferenc volt, aki legendás törökverő hírében állt. A király katonáinak, de még a főurak magánhadseregének is ő parancsolt. Rangban magához illő feleséget választott, az erdélyi fejedelem rokonát, Báthory Erzsébetet. A lakodalomra a király is hivatalos volt.

 

Csejte   Csejte   Csejte

 

Erzsébet Csejtét és a hozzá tartozó 12 falut kapta férjétől nászajándékul. Hiába volt azonban a fényes lakodalom és a nagy értékű nászajándék, az ifjú férj szinte minden idejét a harcmezőkön töltötte. Erzsébet sokat volt egyedül Csejtén, és magában búslakodott. Férje halála után aztán végleg egyedül maradt a várban. Az özvegyről hamarosan szörnyű történetek kezdtek keringeni. Azt suttogták róla, hogy fiatal lányokat gyilkoltat meg, s a vérükben fürdik, hogy ő is fiatal és gyönyörű maradjon. Erzsébetet letartóztatták és a szobájába zárták. A szoba ajtaját befalazták, csak egy kis nyílást hagytak rajta, ahol az ennivalót beadták neki. Élete végéig itt tartották fogva. A megaláztatást az úrnő nem tudta elviselni, alig négy év múlva meghalt.

 

Báthory Erzsébet   Báthory Erzsébet

 

Csejte vára mára festői rom csupán, a természetjáró turisták kedvelt kirándulóhelye. Gyönyörű kilátás nyílik innen a tájra. Az egykori torony a várfalon belül állt. Falát még a várfalnál is vastagabbra építették, hogy annál is jobb  ellenálljon a támadásoknak. A várvédők innen figyelték az ellenség mozgását és védték a várat. De a várúr is sokszor ebben lakott a családjával. Hogy miként nézhetett ki fénykorában, azt legutóbb egy film segítségével is elképzelhettük, amely a vár híres úrnőjéről, Báthory Erzsébetről szólt. Báthory Erzsébet a róla keringő rémséges történetek, hogy fiatal nőket gyilkoltatott volna, valószínűleg nem igazak. Ő sem kegyetlenkedett többet, mint akkoriban más úrnők. Csak hát ő igen nagy vagyon felett rendelkezett, amire sokaknak, még a császárnak is fájt a foga. Ezért hamis vádakat hoztak fel ellene és fogságba vetették, ahol hamarosan meg is halt.

 

Tudod-e?

 

A régi Magyarországon egyedül a király engedélyével lehetett várat építeni. A király pedig csak annak adott engedélyt, akit különös kegyben akart részesíteni. De neki is megszabta, hogy hol épüljön meg a vár. A korai időkben valójában minden vár a királyé volt.

 

Feladat

 

A téli szünidőben készíts táblázatot azokról a várakról, ahol már jártál. A vár neve mellé külön rovatba írd be, hogy hol áll a vár (hegyek közt, folyó mellett, sziklán stb.), milyen állapotban van (rom, újjáépített), miképp használják most (múzeum van benne, kirándulóhely stb.).