Az Univerzum keletkezése

 

Egy tiszta éjszakán az égboltra tekintve csillagok ezreiben gyönyörködhetünk. De gondolkodtál már azon, hogy valójában miféle égitestek is ezek? És úgy általában mi van ott fent, mi van kint, a világűrben? Milyen képződmények alkotják, mióta létezik, mekkora a mérete, lehet-e élet a Földön kívül? Megannyi megválaszolásra váró kérdés!

Új sorozatunkban az univerzum, más szóval a világegyetem keletkezésével és fejlődésével, valamint csillagászati otthonunkkal, a Naprendszerrel fogunk foglalkozni. Egy olyan ismeretlen világot járunk majd be, amelynek szabályai sokszor meglepően különböznek a hétköznapokban megszokottól, a távolságok pedig olyan nagyok lesznek utazásunk során, hogy azt nem is igen érdemes méterben vagy kilométerben számolni. Minden részben találsz majd egy-egy talán újnak tűnő kifejezést is, amit nem magyaráznunk meg, hanem neked kell utánanézned egy lexikonban vagy az interneten.

 

     

 

A tudósok szerint a világegyetem kb. 14 milliárd évvel ezelőtt keletkezett. Ekkor történt az ősrobbanás, a „Nagy Bumm”, amelynek pillanatában az addig egyetlen apró pontban zsúfolódó, végtelenül forró és végtelen sűrű összes anyag valamilyen oknál fogva szétrobbant és tágulni kezdett. Ezt akár a teremtés pillanatának is nevezhetjük.

A világegyetem tágulása azóta is tart, bár azt nem tudjuk, hogy ez egy végtelen folyamat-e, vagy egyszer csak a visszájára fordul. A jelenséget talán úgy a legkönnyebb elképzelni, hogy van egy nagyon kicsi lufink, amit elkezdünk felfújni, és nem tudhatjuk, hogy az képes lesz-e végtelen nagyra tágulni, vagy egyszer csak kipukkan és összeesik.

A Nagy Bumm után  ̶  tehát amikor elkezdtük felfújni a lufit  ̶  az egyre gyorsuló tágulás miatt a létrejövő anyag egyre nagyobb teret foglalt el, és az addig végtelenül magas hőmérséklet is csökkeni kezdett.

 

 

A csillagászat talán legfontosabb törvénye, a gravitáció (más szóval tömegvonzás) miatt szépen lassan kialakultak a galaxisok, tehát a csillagrendszerek a bennük lévő csillagokkal, bolygókkal, egyéb égitestekkel és egy csomó más érdekes és egyben félelmetes képződménnyel együtt. Ezek megfigyelése a modern tudomány és technika eszközeivel manapság már egyáltalán nem lehetetlen. Űrszondák, űrteleszkópok és nagy teljesítményű csillagászati távcsövek tucatjai segítik a kutatókat a világegyetem történetének és folyamatos változásának feltárásában.