Régi mesterségek 2. rész - A molnár

 

Amikor véget ért az aratás, és zsákokba került a búza, volt már munkája bőven a molnárnak. A gazdák gabonával megrakott szekereikkel siettek a malomba lisztet őröltetni. Duruzsolt is aztán szorgalmasan a malom, a molnármester a legényével egyfolytában öntögette a zsákok tartalmát a garatra.

A molnárok a lisztőrlés mesterei. Vagyonos emberek voltak ők régen. Övék volt a malom, amit legtöbbször maguk építettek és a karbantartásáról is ők gondoskodtak. Ezermesterek voltak a javából. Értettek a famunkához. A malmot jóformán teljes egészében fából készítették. Még a fogaskerekeket is fából faragták ki benne. A vízimolnároknak tudniuk kellett gátakat, csatornákat, zsilipeket építeni, ismerniük kellett a víz sodrásának erejét. A szélmalmok építéséhez figyelembe kellett venni a szél járását. A berendezések működtetéséhez sokféle műszaki tudásra volt szükség.

A gazdák szívesen várakoztak, míg a molnár megőrölte a búzájukat. Pipázgattak, elbeszélgettek egymással meg a molnárral, meghányták-vetették a világ és a falu dolgait. A malomban télen is jó meleg volt, csak a malomkövek duruzsoltak rendületlenül. Legfeljebb még egy macska dorombolt a meleg padkán.

 

  

 

Ahol volt arra alkalmas patak, folyó, vízimalmok működtek. Széljárta vidéken a szél erejét fogták a vitorlákba. Sok vidéken, ahol se a szél, se a víz segítségére nem számíthattak, szárazmalmokat építettek. Ezekben állati erővel, lovakkal, szamarakkal vagy ökrökkel hajtatták meg az őrlőberendezéseket.

A vízimalomban a patak vizét vezették rá a malomkerékre, s az hajtotta a malomkövek tengelyét bent, a malomban. A malomépület a vízparton állt. A nagy folyók mellett, mint a Duna, hajóra építették a malmot, s úgy eresztették a vízre. Ahol jó volt a víz sodrása, ott őrölték benne a búzát.

 

 

 

A gabonát a garatra öntötte fel a molnár. Onnan csurgott le egyenletesen a két malomkőre, s azok között őrlődött lisztté. A megőrölt gabonát aztán szitálta, rostálta a mester. Így választotta külön benne a kenyérnek való finom lisztet az állatok etetésére szolgáló durvább darától és korpától.

Ma leginkább villany hajtja a malmok gépeit. Szél- és vízimalom csak nagyon kevés maradt fenn a régi időkből. Legtöbbjük ma múzeum. A látogatók megtekinthetik bennük, hogyan működtek egykor ezek a csodás szerkezetek.

 

Feladat

Felöntött a garatra. Mikor mondjuk ezt a szólást? Magyarázd meg az értelmét! Mondd el az is, hogy a malomban hol van a garat, és mi a szerepe.