Hogyan számolnak Gothamben? (angol mese)

 

Volt egyszer tizenkét gothami ember. Elmentek halászni. Egy részük bement a vízbe, a többiek meg a szárazon maradtak. Visszaútban megszólal az egyik:

‒ Veszedelmes dolog az ilyen halászat. Adja isten, hogy egyikünk se veszett volna oda!

‒ Bizistók ‒ felelte valamelyik ‒, ennek nyomban a végére kell járnunk. Tizenketten indultunk útnak.

Számolni kezdtek, de mindegyik csak tizenegyig számolt, mert saját magát egyik se számította.

‒ Jaj nekünk ‒ siránkoztak ‒, egyikünk vízbe fúlt!

Visszamentek hát a parthoz és rettenetes nagy lármával keresték a vízbefúltat.

Arra lovagolt egy udvaronc, és megkérdezte, mit keresnek, és miért olyan szomorúak.

‒ Ó ‒ mondták a gothamiek ‒, itt halásztunk ma tizenketten, és egyikünk belefulladt a vízbe.

‒ Ejha! ‒ mondta az udvaronc. ‒ Számoljátok csak meg, hányan vagytok.

Az egyik gothami elszámolt megint tizenegyig, de magát nem számította.

‒ Figyeljetek csak, emberek ‒ szólt az udvaronc ‒, mit adtok, ha megtalálom a tizenkettediket?

‒ Ami pénzünk csak van, mind neked adjuk.

‒ Akkor ide azzal a pénzzel! ‒ mondta az udvaronc.

És elkezdte a számolást az elsőn, s akkorát csapott a hátára, hogy annak a lélegzete is elállt.

‒ Egy ‒ mondta. ‒ Ez az egyes ‒ és szép sorban ellátta mindnek a baját, hogy nyögtek belé. És amikor az utolsóhoz ért, annak tetézve megadta a magáét, és szólt:

‒ Itt a tizenkettedik!

‒ Isten áldása kísérjen utadon ‒ mondta az egész társaság ‒, mert megtaláltad a mi elveszett szomszédunkat.

 

A meséhez a somorjai Németh-Šamorínski Művészeti Alapiskola tanulói készítettek illusztrációkat. (Tanár: Borásos Éva)