Garajszki Margit: A koronázó városban

 

Részletek a Bartók (Pozsonyi mesék) című könyvből

A fából faragott királyfi szinte repdesett az örömtől, mikor megtudta, hogy Pozsonyba költöznek, mert a Mamának ott sikerült munkát találnia. Pozsony koronázó város, ahol eddig tizenkilenc koronázás zajlott: tizenegy király és nyolc királyné fejére tették itt a koronát. Ő lehetne a huszadik megkoronázott!

Úgy érezte, az élete sorsfordulóhoz ért: eljött az ideje, hogy ünnepélyesen beiktassák őt a hatalomba, és a fejére helyezzék a királyi koronát. Szinte már látta magát, amint méltóságteljesen a Szent Márton-dóm főoltára elé vonul, a kanonokok lesegítik királyi köntösét, és megkezdődik a szertartás. A fából faragott királyfi úgy érezte, készen áll arra, hogy esküvel biztosítsa az alattvalókat, hogy megvédi őket, jöjjön bármilyen ellenség.

A Pozsonyba költözésnek nemcsak a fából faragott királyfi örült, hanem a Bartók család többi tagja is. Bartók boldog volt, hogy végre nem kell majd minden tantárgyat németül tanulnia, Besztercén ugyanis csak német iskola volt. Nem ment neki túl jól a német, pedig a Mama már korábban megígértette vele, hogy a zongorázáson kívül a némettanulással is foglalkozik majd. Bartók is tudta, hogy a zongorázás nem elég ahhoz, hogy igazán művelt legyen, és ha valami történne a kezével, akkor bajban lenne. Minden igyekezete ellenére mégis szívesebben ült le zongorázni, mint német szavakat tanulni. A zongorázás miatt is örült, hogy visszaköltöznek Pozsonyba, mert legalább visszatérhet régi tanárához, Erkel Lászlóhoz, aki nemcsak zongorára, hanem összhangzattanra is tanította. Az összhangzattan egy olyan tudomány, amely több hang egyidejű megszólaltatásával foglalkozik, valamint azzal, hogy ezek a hangzatok hogyan következnek egymás után. Mivel a fából faragott királyfi csak a mutatóujjával tudott zongorázni, így ő ezekre az órákra nem kísérte el Bartókot.

A Mama Pozsonyban kifejezetten otthon érezte magát, hiszen itt végezte el a tanítónőképzőt. Diákkorában ő éppen ellenkező problémával küzdött, mint Besztercén Bartók: a képzőben magyarul folyt az oktatás, a Mamának viszont német volt az anyanyelve. Ennek ellenére jeles diplomával fejezte be az iskolát. Akkor még nem is sejtette, milyen jól tette, hogy annyit tanult, mert miután egyedül maradt a két kisgyerekével, tanítónőként elhelyezkedve el tudta tartani a családját.

A fából faragott királyfi kiszámolta, hogy Bartók tizenhárom éves volt, amikor másodszor és immár hosszabb időre Pozsonyba költözött a Bartók család, tehát Bartók, a Mama, Irma néni, Elza és persze ő. Mivel kezdetben még nem volt saját lakásuk, egy ideig a Mama rokonánál, Voit Albertnél laktak. A fából faragott  királyfi nagyon élvezte a vendégeskedést, mert Voit Albert főhadnagy volt, igazi főhadnagy, és rengeteg izgalmas történetet mesélt a hőstetteiről. A fából faragott királyfi nagy csodálattal figyelte minden szavát. Akkor még nem sejtette, hogy milyen nagyszerű ajándékot kapnak majd tőle. Két évvel később ugyanis a főhadnagy elküldte Bartóknak a kardbojtja egy darabját, amit az nagy becsben tartott. ... A fából faragott királyfi eltervezte, hogy ha egyszer királlyá koronázzák, a kardbojtot mindenképpen magával viszi a koronázásra.

Pozsony azért is remek város, mert keresztülfolyik rajta a Duna, és Bartók szívesen sétált a partján. A fából faragott királyfi nem szerette ezeket a sétákat. Mindig is ódzkodott a víztől, mivel nem tudott úszni, de ha tudott is volna, még véletlenül sem akarta tutajként végezni. Bartók annyira szerette a Dunát, hogy még egy zongoradarabot is írt A Duna folyása címmel, amelyet később elő is adott Pozsonyban. A fából faragott királyfi, miközben hallgatta a játékát, próbálta elképzelni, hogy éppen hol tart a Duna, de sajnos a földrajz nem volt az erőssége. Bartók elmondásából csak annyit tudott, hogy a Duna jókedvűen hullámzik Dévénynél, és elkomorodik, amikor a Vaskapunál elhagyja a Kárpát-medencét.

A fából faragott királyfi a tanév végén elégedetten nyugtázta, hogy Bartók szorgalma nem volt hiábavaló: nemcsak hogy sikerült elérnie a tandíjmentességet, hanem még jutalmat is kapott a jó tanulmányi eredményeinek köszönhetően.

 

Matrka Simon rajza