Dokumentumok/Dokumenty

1.
Výzva na predkladanie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
Uverejnená: 28. 08. 2017

2.
Záznam z prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou
Uverejnená: 15. 09. 2017