Barangoló
Kirándulás Liptóban

 

A téli szünetben Tina és Toby Liptóban kirándult. Nem a liptói túrónak eredtek nyomába, dehogy! Bár szeretik a hasukat finomsággal megtömni, s túróban nincs is jobb a liptóinál, ők most mégis elsősorban síelni mentek a Tátrába. A Tátra nagyobb kiterjedésű része pedig éppen Liptóban van. A hegységnek ezt a nyugati részét magyarul korábban Liptói-havasoknak is mondták. Szlovákiának ‒ legalábbis a liptóiak szerint ‒ ez a legszebb tája.

Bővebben...
 
Kirándulás Turócban

 

Tina és Toby novemberben Fenyőországban kirándul: a Nagy-Fátra Nemzeti Parkban. Óriási tiszafa fenyőerdők vannak errefelé, Európában a legnagyobbak. Hatalmas erdősávok, hosszú völgyek, terjedelmes fennsíkok ékesítik a tájat. A természeti értékek, a gazdag növény- és állatvilág védelmére a Nagy-Fátra jelentős részét védett területté, majd (2002-ben) nemzeti parkká nyilvánították. Ez a Nagy-Fátra Nemzeti Park. A tiszafa legnagyobb erdei lelőhelye Európában.

Bővebben...
 
A szepesi szászok földjén

 

Tina és Toby októberben a Szepességben kirándul. Hegyes-dombos és sík tájakon kerekeznek, közben megnéznek néhány ódon városkát is a környéken. Errefelé van belőlük elég. Úgy mondják, a korábbi századokban ez a vidék volt Magyarország egyik legvárosiasodottabb része. A városi polgárok jó része azonban szász, azaz német volt. Németországból települtek ide sok évszázaddal ezelőtt, de a legutóbbi időkig megőrizték német nyelvüket és szokásaikat.  Ők voltak a szepesi szászok, német nevükön a cipszerek.

Bővebben...
 
Kirándulás a Kis-Kárpátokban

 

Kirándulni nagyon jó! Tina és Toby legszívesebben kerékpárral járják a vidéket. A nyáron több várhoz és várromhoz is ellátogattak, megnéztek néhány várost, végigkerekeztek szép vidékeken. Egypárszor autóbusszal, máskor meg vonattal is utaztak. Szeptemberben a Kis-Kárpátokba kirándulnak. Azért éppen ide, mert a Kis-Kárpátok hegyoldalain ilyenkor érik a szőlő.

Bővebben...
 
Királyos regék - A királyi udvar a középkori Magyarországon

 

Milyen volt az élet a királyi udvarban azokban a régi századokban , amikor a honfoglaló Árpád fejedelem utódai, az Árpád-házi királyok, Szent István, András, László, Kálmán vagy Béla király uralkodott Magyarországon? Mit ettek, mit ittak, hogyan öltözködtek, hol laktak a magyar királyok? Sok érdekeset elbeszélnek minderről a régi krónikák, oklevelek, az régészeti ásatások leletei, de akár az emlékezet által fennmaradt mondák, történetek is.

Bővebben...
 
Királyos regék - Árpád-házi Szent Margit

 

Nagy pusztítást vittek végbe a tatárok, amikor IV. Béla király idejében betörtek Magyarországra. A király ugyan megkísérelte föltartóztatni a hatalmas sereget, de a Sajó folyó melletti Muhinál borzalmas vereséget szenvedett. Ő maga is alig tudott megmenekülni. Egészen a tengerig, Dalmáciába futott üldözői elől a feleségével.

Bővebben...
 
Királyos regék - Árpád-házi Szent Erzsébet

 

Azokban a régi időkben, amikor Árpád fejedelem utódai, az Árpád-házi királyok uralkodtak Magyarországon, nők még nem kerülhettek a trónra. Nőre nem bízták az ország vezetését, ez a jog egyedül a férfiakat illette meg.

Bővebben...
 
Királyos regék - III. Béla

 

Nagy formátumú uralkodó volt III. Béla, de a trónra jutása nem ment könnyen. Sokan ellenezték. Attól tartottak, hogy vele idegenek jutnak hatalomhoz az országban, hiszen ő maga idegen országban nevelkedett. A bölcs Könyves Kálmán országlását követő időkben azonban mégis ő lett a legjobb királya Magyarországnak.

Bővebben...
 
Királyos regék - Könyves Kálmán

 

László királynak nem volt fiúgyermeke, ezért unokaöccseit, Géza király két fiát vette maga mellé, Kálmánt és Álmost. Az idősebbik fiút, Kálmánt papnak szánta s gondosan neveltette. Kálmán folyvást olvasott, tanult. A fiatalabbik, Álmos a vadászatban, kalandozásban jeleskedett. Daliás termetű, harcias férfi volt, s abban bízott, hogy őt választják királlyá. Mégis Kálmán lett a király, és csakhamar bebizonyította, hogy trónra termett. Esze és nagy műveltsége miatt a nép el is nevezte őt Könyves Kálmánnak.

Bővebben...
 
Királyos regék - Szent László kútja

 

László király roppant szigorú, de igazságos uralkodó volt. Kemény kézzel tett rendet a korábbi években szétzilállódott országban. Új törvényeket hozott. A törvények szerint kegyetlenül megbüntettek mindenkit, aki nem tartotta tiszteletben más tulajdonát. Mégis igen tisztelték őt az alattvalók.

Bővebben...
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Következő > Utolsó >>

4. oldal / 9