Zboró vára

 

Ez a vár a lengyel határ közelében, egy erdővel benőtt hegy tetején áll, Zboró falu mellett. Másként Makovica várának is mondják. A legenda szerint ugyanis egy Makó nevű vitéz építette.

A vár egy időben Serédy Gáspár kassai várkapitányé volt. A nagyhatalmú úr igen megkedvelte a szép helyet. Sűrűn hívott vendégeket, s a vidám seregtől az ő komor lelke is felvidult. Gyakori látogató volt nála a szomszédja, Rákóczi Zsigmond. Pompás lován érkezett, fényes kísérettel, sok nemesúrral és szolgák hadával. Ilyenkor a házigazda sem fukarkodott. Nagy lakomákat rendezett, több napon át tartó vigasságokkal szórakoztatta az előkelőségeket.

 

Zboró vára

 

Rákóczi azonban nemcsak vendégeskedni járt Makovicára. Szerette volna megszerezni, a magáénak tudni a szép birtokot. Addig magasztalta, hangoztatta, hogy ő is meg akarta volna venni, míg Serédy egyszer ráállt. Rákóczié lehet a birtok, ha egy éven belül letesz érte nyolcvanezer dukátot, de olyat, amit mind egyugyanazon évben vertek. Amikor elérkezett a kitűzött nap, Rákóczi megint csak pompás kísérettel érkezett Makovicára. Amint a nagy halom pénzt kiöntötték az asztalra, Serédy maga kezdte számolni az aranyakat. De hiába reménykedett. Egy se akadt közte, amelyiket másik évben vertek volna, mint a többit. Elveszítette a fogadást és vele a várat. Fájdalmában felkiáltott, még egy utolsó pillantást vetett a kedves várra, és holtan rogyott össze.

 

Zboró vára   Zborói kastély   Zboró vára

 

A zborói várkastély aztán hosszú ideig a Rákóczi családé volt. Szépen felújították, de mégsem itt alakították ki udvartartásukat, hanem a várhegy alatti faluban, Zborón. Itt építettek csinos kis kastélyt maguknak. Maga Rákóczi György fejedelem is szívesen töltötte idejét a várkastélyban. Leveleit rendszeresen parkjának hársfái alatt írta.

 

Zrínyi Ilona   Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona

 

Pompás esküvőt tartottak a zborói kastélyban, amikor Rákóczi Ferenc fejedelem Zrínyi Ilonát feleségül vette! A lakodalom hét határra szóló volt, ám a házasság nem tartott sokáig. Alig tíz év múlva a fejedelem meghalt. Ezután özvegye, Zrínyi Ilona rendelkezett a hatalmas Rákóczi-vagyon, a várak, birtokok felett.

 

Zrínyi Ilona neves főúri családból származott. Apja maga a horvát bán, Zrínyi Péter volt. Nemcsak szép, okos és művelt, hanem nagyon bátor nő is volt. Két évig védte Munkács várát a császári csapatok ellen. A várat aztán mégis fel kellett adnia. Ez után a császár még két gyermekét is elszakította tőle. Ferenc fiával, a későbbi fejedelemmel aztán már soha többet nem találkozhatott.

 

Tudod-e?

 

A fejedelem egy kisebb terület uralkodója. Hatalma rendszerint egy nálánál nagyobb uralkodótól, királytól, császártól függ. Jogai se akkorák, mint a királynak. Erdély fejedelmei, köztük Rákóczi György és a két Rákóczi Ferenc, a török szultántól is függtek.

 

Feladat

  

Van-e a lakóhelyedhez közel kastély, s annak van-e parkja? Nézz körül a parkban! Gondozott-e, rendben tartja-e valaki, vagy elhanyagolt? Megfigyeléseidről készíts feljegyzéseket, rajzokat, fényképeket!