Csábrág vára

 

Ez a vár a Korponai hegyek között meredezik egy dombon. Arról lett híres, hogy rablólovagok szerezték meg maguknak egy időben, és innen fosztogatták a környéket.

Eredetileg azért épült, hogy védje a gazdag bányavárosokba Selmecbányára, Korponára, Besztercebányára – vezető utat. Azokban az időkben, amikor a szultán seregei folyvást errefelé portyáztak, jól megerősítették a falait. Nem is tudták bevenni a törökök semmikor sem.

 

Csábrág vára   Balassa Menyhért   Csábrág vára

 

Amikor Bakócz Tamás esztergomi érseké lett, mindjárt megnagyobbította és kicsinosította az igencsak elhanyagol építményt. A megszépült várra aztán sokaknak megfájdult a foga. Egy kalandor főúr, Balassa Menyhért összegyűjtötte harcedzett csapatát, meglepte az őrséget és elfoglalta az erősséget. Onnantól fogva falai biztonságából fosztogatta a vidéket. Hatalma és elbizakodottsága lassan úgy megnőtt, hogy a Garam és az Ipoly királyának neveztette magát a környék lakosságával. De már ez a király fülébe is eljutott. Ferdinánd király nagy haragra gerjedt, és megparancsolta, hogy kerítsék kézre Balassát.

 

Csábrág vára   Csábrág vára   Csábrág vára

 

A feladat nem ígérkezett könnyűnek. Széles körben ismert volt a nagyúr merészsége és katonáinak ereje. Ezért a király bizalmas embere, Salm Miklós gróf négyezer zsoldossal indult ellene. Balassa tudta, hogy négyezer katonával nem bír el. Merész ötlete támadt: segítséget kér a nógrádi bégtől, a török várkapitánytól. De ismerve a hírét, rajta még a törökök sem akartak segíteni. A nagyúr magára maradt. Salm gróf ágyúival éjjel-nappal lövette a várat, mígnem a védői megadták magukat. Balassa még időben megszökött, s a vár visszakerült korábbi tulajdonosához.

 

A csábrági vár ma rom. Későbbi tulajdonosai, a Koháry grófok amikor megunták a rideg falak közt való lakást, maguk gyújtották fel, nehogy rablók tanyájává legyen. Ők pedig a kényelmes új  kastélyukba, a közeli Szentantalra költöztek. A hegyek közt, erdő közepén álló, elhagyott építmény azóta az enyészeté. De még így is, romjaiban is igen értékes. Ezért a helyi lakosság és fiatal önkéntesek csoportja összefogott, hogy megmentse. Sok fiatal érkezik nyaranta más országokból is. Megtisztítják a környéket, megerősítik a falakat. Az ő munkájuknak köszönhető, hogy a várrom az utóbbi években megújult és a természetjáró turisták kedvelt helyévé vált. Gyönyörű innen a kilátás a Korponai hegyekre.

 

Balassa Menyhért zűrzavaros időkben szerezte meg magának a csábrági várat. Szulejmán szultán seregei már Pestet ostromolták. Némelyik főúr ezt a zavaros helyzetet a maga gazdagodására használta ki, így Balassa Menyhért is. A csábrági várhoz valójában a szép özvegy, Thurzó Anna révén jutott. Az özvegyé volt az erősség Léva és Szitnya várával együtt. S amikor Balassa Menyhért feleségül vette őt, az asszonnyal együtt a sok birtok is mind a kezére jutott.

 

Tudod-e?

 

A török hadjáratok idején sok magyarországi vár török kézre került. Török katonák laktak bennük, és falai közül védték a szultán seregei által elfoglalt vidéket. A légi felvételről ma is jól látszik a vár alaprajza: a nagy várudvar, körben az egykori gazdasági épületek és a palota, a belsővár tornya, a külső várfalak a bástyákkal, a kapuk az őrtornyokkal.

 

Feladat

 

Mi a különbség a vár, a palota és a kastély között szerinted? Foglald össze! Tudsz példát mondani mindegyikre a lakóhelyed környékéről? Mit gondolsz, melyik épült közülük legkorábban, melyik legkésőbb?