Azokban a régi időkben, amikor Árpád fejedelem utódai, az Árpád-házi királyok uralkodtak Magyarországon, nők még nem kerülhettek a trónra. Nőre nem bízták az ország vezetését, ez a jog egyedül a férfiakat illette meg.

A király lányából nem lehetett királynő, csak a király fia örökölhette meg a királyságot. A királylányból legfeljebb királyné lett, azaz feleség egy király oldalán. De sok jót és jelentőset királyi korona nélkül is tehettek a királyok lányai azokban a régi időkben is. Jó cselekedeteiről nevezetes II. András király lánya, Erzsébet, akit később szentté avattak, és ma Szent Erzsébetként emlékezünk rá.

 

Árpád-házi Szent Erzsébet

Az is lehet, hogy Pozsonyban született, vagy Sárospatakon, esetleg Óbudán, ezt ma sem tudjuk pontosan. Azt azonban igen, hogy alig négyéves korában már eljegyezték egy thüringiai őrgróf fiával. Akkoriban ez nem volt meglepő dolog, hiszen legtöbbször az uralkodó családok tagjai sem szerelemből házasodtak, hanem a család hatalmi érdeke kötötte össze a fiatalokat akár már gyerekkorukban. Így került Erzsébet egészen fiatalon a német Eisenach városába, a közeli Wartburg várába, és együtt nevelkedett a gróf fiával. Csakhogy a betegeskedő vőlegény alig 19 évesen meghalt, így Erzsébet öccsének, Lajosnak lett a felesége. S milyen a véletlen szerencse?! Lajos a legjobb pajtása volt addig is Erzsébetnek, és házasságuk is boldog lett. Három gyermekük született. Férjével egyszer Erzsébet még Pozsonyba is ellátogatott, ez volt a nászutuk.

 

  

 

Erzsébet jószívűségét, könyörületességét hamar megismerték a német tartományban. Együttérző lelke korán a szegények, betegek felé fordította őt. Menedékhelyet alapított árva gyerekek részére, szegényeket segített.  Amikor egyszer a férje hadba vonult, és rábízta a tartomány igazgatását, ő megnyittatta az éléskamrákat, és a rászorulóknak élelmet osztott. Bezzeg nem nézte ezt jó szemmel a rokonság. Pazarlásnak tartották a jótékonykodását. Ám Lajos amikor hazatért, Erzsébet pártjára állt, és minden döntését jóváhagyta. Lajosnak azonban hamarosan újra el kellett mennie, és erről a hosszú útról, a Szentföldre vezetett keresztes hadjáratból már soha nem tért vissza. Erzsébet magára maradt a hozzá addig is igen szigorú családban. Lajos öccsei ezután még keményebben bántak vele. Elvették minden vagyonát, birtokai jövedelmét. Mindössze húszéves volt ekkor Erzsébet.

 

     

 

Erzsébetnek nem volt maradása abban a rideg környezetben. Egy napon újszülött kisbabájával észrevétlenül elhagyta otthonát. Majd a másik két gyermekét is magához vitette, és fonással tartotta fenn kis családját. Férjhez mehetett volna újra, Frigyes császár meg is kérte a kezét. Ám ő más életet választott.  Az apácák egyszerű szürke ruháját vette magára, s ettől kezdve a szegények, betegek és az árva gyerekek segítésének szentelte minden erejét.  Nagyon egyszerűen élt. Gyakran böjtölt, éjjelente virrasztott, sőt vezeklésképpen ostorozta magát. Amikor meghalt, sírjánál csodás események történtek. Példás élete, nemes cselekedetei miatt avatta őt a pápa szentté.

 

  

Erzsébet és a rózsák

A legenda szerint férje halála után történt az eset. Erzsébet a rokonság rosszallása ellenére tovább gondoskodott a szegényekről. Egy alkalommal éppen kenyeret vitt nekik, amikor az úton sógorával, Henrikkel találkozott. Az megkérdezte tőle, hogy mit visz a kötényében. Erzsébet attól tartott, esetleg megtiltja neki a jótékonykodást, ezért azt válaszolta, hogy rózsákat. Szétnyitotta a kötényét, s lám!, kenyerek helyett illatos rózsák voltak benne. Isten nem akarta, hogy Erzsébet hazugságban maradjon, megsegítette őt.

 

Tudtad?

Kassa városában a legszebb és legismertebb épület a székesegyház. Szent Erzsébet tiszteletére építették. Egész Európában ez a legszebb székesegyházak egyike. Az egyik oltáron 12 kép Szent Erzsébet életének eseményeit ábrázolja.

Ebben az időben olyan járványos betegségek pusztítottak Európában, amelyeket addig alig ismertek az európai emberek. A keresztes háborúk idején jelent meg a pestis és a lepra. A pestist dögvésznek vagy fekete halálnak is nevezték. Ahol felütötte a fejét, hamarosan megritkult a lakosság. Egyik betegséget sem tudták gyógyítani, legfeljebb elkülönítették, karanténba zárták, aki megkapta, és csak kevesen merészkedtek a közelükbe, hogy ápolják őket.

 

Feladat

A festményeken, szobrokon, templomok üvegablakán Szent Erzsébetet gyakran ábrázolják rózsákkal. Nyomtasd ki, majd színezd a fenti rózsát a szent életű királylánynak!