Lapályos, sík ez a táj. Messzire ellátni, különösen ilyenkor, télvíz idején, amikor kopár a határ, lombtalanok a fák. A Mátyusföld szélén nézelődünk. Ott, ahol sok apró patak, kanális, ér szalad délnek, hogy a Nyitra, a Zsitva, a Vág folyóval egyesüljön, aztán Komáromtól együtt siessenek tovább a Dunával.

Sokfelé kiterjedt, nagy mocsarak voltak ezen a vidéken régen. A vizek folyását azonban megzabolázták, mederbe szorították az emberek, s a mocsarak kiszáradtak. Helyüket felszántották, és gabonát kezdtek termelni rajta. Így lett ez az ország egyik legkiválóbb mezőgazdasági vidéke. A vidék központja Érsekújvár. A török időkben vár is állt itt. Szorgalmas lakói legfőképp a jó termőföldek művelésével foglalkoztak. Nagy portáikon, akárcsak falun, széna- és szalmakazlak sorakoztak, az istállókban lovak, tehenek álltak, az udvaron kocsik, szekerek várakoztak. Bizony, mezőváros volt Érsekújvár a javából. Mára a régi városból kevés maradt. A mai település főleg sportlétesítményeivel dicsekedhet, abból van benne sok.

 

  

 

Az érsekújvári vár akkor készült, amikor Budát elfoglalták a törökök. Az építését az esztergomi érsek rendelte el. Neki voltak itt birtokai. Azok védelmére emeltetett először egy egyszerűbb, facölöpökön álló palánkvárat. Majd egy hatszög alaprajzú és hat füles bástyával ellátott kővárat építettek, ami a legkorszerűbbnek számított abban az időben. A közepébe várost is terveztek, nagy téglalap alakú főtérrel. Ám az erősséget egyszer mégis elfoglalták a törökök, s nagy pusztulást okoztak az egész vidéken. A török idők elmúltával a várat a császár lebontatta. A város alaprajza azonban ma is őrzi az egykori hatszögű vár nyomait.

 

 

Szlovákia legmelegebb vidékén járunk. Januárban az átlaghőmérséklet itt mindössze –1,5 ºC, júliusban pedig 20 ºC. A megfigyeléseket az ógyallai csillagvizsgálóban végzik, ahol meteorológiai állomás is működik. Az ógyallai az egyik legrégibb és a legnevesebb csillagvizsgáló Szlovákiában. Konkoly Thege Miklós csillagász, akadémikus alapította 1871-ben. Magánintézményként működött, mígnem az alapítója az államnak adományozta. Tudományos felfedezések sora született a fali közt. Itt végezték az első asztrofizikai megfigyeléseket Európában. A világon először itt készült fényképfelvételt a Plútóról.

 

     

 

A régi gazdálkodó életmódot mutatja be a naszvadi és a martosi tájház. A környék takácsainak munkaeszközeit és szép szőtteseit is megcsodálhatják itt a látogatók.

 

Kérdezz!

Kik készítik az időjárás-jelentéseket?

Az időjárás jelenségeit a meteorológusok vizsgálják a meteorológiai állomásokon. Megfigyeléseik és számításaik alapján készülnek az időjárás-előrejelzések a nagy, országos központokban. Magyarországon ennek kiépítésében jelntős szerepe volt Konkoly Thege Miklósnak.

 

Tudtad?

Az ógyallai csillagvizsgálót Konkoly Thege Miklós a saját vagyonából alapította. Akkoriban az állam nem támogatta a csillagászatot, ezért néhány tehetős ember a saját birtokán épített megfigyelőállomást.