A mesehősökről szóló sorozatunk záró cikkében a gyermekirodalmi szövegekben oly szívesen ábrázolt állatok szerepével foglalkozom. A mesék világában az állatok sokféle szerepet ölthetnek magukra, azonban mesetípustól függően, fő- és mellékszereplőként fellépve más és más magatartásforma jellemzi őket. A mesebeli állatok kettős természettel bírnak: egyrészt az állat fizikai adottságaival rendelkeznek, másrészt a gondolkodás és beszéd emberi sajátosságait hordozzák magukon.

 

A kortárs gyermekirodalmi művekben megjelenő klasszikus meseszereplők ismertetését a szülők bemutatásával folytatjuk. A népmesék világában kevés figyelem jut a szülőknek – a hős a szülői házat elhagyva, saját útját járva küzd meg élete kihívásaival. Ritkán találkozunk olyan történettel, melyben a főhős szülői pozíciójában kerül az események középpontjába.

 

A hagyományos meseszereplők (és azok újraírásának) sorát ezúttal egy sajátos mitikus lény bemutatásával, az ördög ismertetésével folytatjuk. Első gondolatunk rögtön az lehet, hogy az ördög jellegzetesen a mesebeli ellenfél szerepkörének a megtestesítője, azonban a meseelmélet kutatói szerint ez a szereplő – a sárkánnyal, boszorkánnyal és mostohával szemben – nem tartozik a legtipikusabb ellenfelek közé.

 

A mesevilág mitikus lényei közül a magyar népmesékben a varázsló figurájával találkozunk a legritkábban, az ő karaktere beolvadt a boszorkányok, tündérek, ördögök alakjába. A mai gyerekek mégis jól ismerik a varázslókat, ami elsősorban az angolszász gyermekirodalom közvetítésének köszönhető, ahol a népi és az irodalmi mesékben is markánsan jelen van ez a szereplő, J. K. Rowling Harry Potter-sorozata óta pedig a varázsló mitikus alakja már elengedhetetlen része a gyermekirodalomnak.

 

Az októberi cikkben az irodalmi mesék és meseregények ingadozó boszorkányábrázolásáról számoltam be. Már abban az írásban is utaltam rá, hogy a népmesékben és hiedelmekben a boszorkány jelleme egy tőről fakad a tündérével. Cikksorozatom folytatásában most a tündér karakterével foglalkozom.

 

Rovatunkban most egy a népmesékben sűrűn előforduló szereplőről, a boszorkányról lesz szó.

 

Rovatunkban tematikus szövegajánlásokkal foglalkozunk: olyan mai gyermekirodalmi művekre hívjuk fel a figyelmüket, amikben kortárs köntösbe bújt népmesei szereplőkkel találkozunk. Ezeket a műveket érdemes önálló tanórai feldolgozásként vagy csokorba gyűjtve is megismertetni a gyerekekkel.