kab56

 

A sárkány fontos szereplő a kínai kultúrában. Egyszerre jelképezi a hatalmat és a bölcsességet, az erőt és a jó szerencsét, a gazdagságot. Kis túlzással azt mondhatnánk, hogy a sárkány szimbolizál mindent, ami a régi kínaiak számára fontos volt, de a maiaknak is az.

 

A császárok ideje

A kínai a legrégibb máig folyamatosan létező kultúra a világon. Már nyolcezer éves, ami pedig még sárkányéletben mérve sem kevés. Története a Sárga-folyó menti termékeny vidékeken kezdődött. Az első számon tartott jelentős személyiség a kínai történelemben Huang-ti, a Sárga Császár, aki a mai főváros, Peking környékén alapította meg országát. Több kutató szerint viszont alakja körül annyi a fantasztikus elem, hogy talán nem is valóságos személy, hanem eredetileg inkább istenség lehetett, és csak utóbb ruházták fel emberi jegyekkel. Azoknak az írott történelem előtti mesés időknek az uralkodójának tartják, amelyekről a későbbi feljegyzések csak a szóbeli hagyomány alapján számolnak be, vagyis nem biztos, hogy hiteles forrásból.

 

kab57   kab58

 

Aztán még sok olyan császárról, császárok által alapított államról szólnak a régi írások, amelyekről nem lehet bizonyítani, hogy valóban léteztek. Az első, már bizonyíthatóan létező császár Csin Si Huang-ti volt, aki meghódította a környező s akkoriban egymással hadakozó fejedelemségeket, és egy államban egyesítette őket. Ezzel létrejött az egységes kínai állam. Majd újabb hódító hadjáratokkal újabb területek kerültek a császár és utódai által uralt birodalomhoz, és az egyre nagyobb lett. Keletről a végtelen tenger, délről sűrű, áthatolhatatlan erdőségek, nyugatról pedig óriási hegyek határolták. Csupán északról volt sebezhető, ahonnét a különböző nomád népek sok bosszúságot okoztak a kínaiaknak. Például a hunok, akiket sokan a magyarok őseinek tartanak. A nomádok támadásai miatt épült a híres kínai nagy fal is, ami a leghosszabb emberi építmény a világon, legalább hétezer kilométer.

 

Régi tanítások

A kínai gondolkodás formálódásában különösen fontos szerep jutott két korai tanítómesternek és a tanításuknak. Az egyikük Konfuciusz. Az ő tanai, a konfuciánus bölcselet szerint az ember alapvetően jó, az emberi társadalom, a család, a közösségek és az állam pedig akkor működik jól, ha rend van benne. A rend alapja az, hogy tiszteljük a szüleinket, az őseinket, a tanárainkat, a rangban és tudásban fölöttünk állókat.

 

kab59   kab60   kab61

 

A másik mester Lao-ce, a név öreg gyermeket jelent. Róla sem tudható pontosan, hogy valóban létező személy volt-e, vagy csupán legenda. Neki tulajdonított bölcs mondást azonban bőven lejegyeztek az utódok. Tanítása, a taoizmus tiszteli a természetet, mert úgy tartja, minden összekapcsolódik benne, az ég, a föld és az ember, s mindent egyetlen törvény szabályoz, a tao. A két mester nevéhez fűződő filozófia, a nekik tulajdonított bölcs mondások máig nagy hatással vannak az emberek életére, s nem is csak Kínában, Európában sokfelé ugyancsak népszerűek.

 

kab62

 

A sárkány kincse

A kínai emberek önmagukat a császáraiktól, a császáraikat viszont a sárkányoktól származtatják. Úgy vélik, amiként a sárkányok, kiválasztott népként a kínaiak is mindenre képesek. Való igaz, sok jelentős dolog felfedezését köszönhetjük nekik. Az írás kezdetei Kínában az ókorba, a ma élő nyelvek közül a legrégibb időkbe nyúlnak vissza. A kínai írás azonban rendkívül bonyolult. Nem pusztán a vonalak és ívek változatos rajzolása miatt, hanem azért is, mert több ezer írásjelet tartalmaz. Mi, európaiak kb. negyven írásjegy segítségével mindent le tudunk írni. Az írástudókat Kínában éppen ezért hihetetlenül nagy becsben tartották, hiszen évekbe telt, míg valaki megtanult írni. Az íráshoz kapcsolódóan kínaiak találták fel a papírt, amin aztán könnyen meg tudták őrizni az elődeik történeteit. Kínai találmány a puskapor, amivel új harcmodor jelent meg a csatatereken, s kínaiak készítettek először selymet. A selyem olyan kelendő árucikk volt az ókori világban, hogy a legfontosabb kereskedelmi út is róla kapta a nevét. Ez a selyemút kötötte össze Kínát Európával. De említhetnénk akár a teafogyasztás szokását. Reggelente, ha teát iszol, gondolj arra, hogy a tealevelekből készíthető forró ital ötlete ugyancsak Kínából származik.

 

Tudtad?

A nagy fal több szakasza mára teljesen elenyészett, egy része azonban restaurálva van. Ha bővebben is olvasnál a témáról, akkor kattints ide!

 

Baka L. Patrik